Baanreglement

Baanreglement De Goese Golf

Artikel 1. Toepasselijkheid
 • Dit reglement is bestemd voor iedereen die op het golfcomplex van de De Goese Golf (hierna te noemen: golfbaan) speelt of gebruikmaakt van de andere faciliteiten.
 • Elke speler neemt kennis van dit baanreglement en kent de golfregels zoals vastgesteld door de R&A en NGF. Bovendien bekijkt hij of zij ook de plaatselijke en algemene golfregels en tijdelijke plaatselijke regels. Tijdens het spel of het oefenen houdt de speler zich aan deze regels.
 • Wie de regels in dit baanreglement of de ‘plaatselijke regels’ niet nakomt, riskeert (tijdelijke) uitsluiting van het spelen.
Artikel 2. Gedrag in de baan
 • Hoffelijk en sportief gedrag is vanzelfsprekend. De speler onthoudt zich van elk gedrag of elke uiting die medespeler(s), tegenstander(s) en baanpersoneel als hinderlijk kunnen ervaren. Hij of zij hanteert de etiquette zoals deze bij de golfsport is vastgelegd.
 • Een speler is op de hoogte en gedraagt zich naar de regels zoals deze in het boekje “Spelerseditie van de Golfregels” van de NGF staan. 
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan mits andere bezoekers hier geen last van hebben. Dit geldt niet alleen op de golfbaan maar ook op de oefenfaciliteiten, restaurant en terras.
 • Afval en/of andere voorwerpen laat niemand achter, behalve in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Eten of drinken van zelf meegebrachte etenswaren in het clubhuis of op het terras mag niet.
 • Drank en/of etenswaren verstrekken tijdens wedstrijden mag eveneens niet, tenzij deze afkomstig zijn van De Goese Golf of De Goese Golf hiervoor toestemming heeft verleend.
 • Op de hele golfbaan geldt dat roken alleen is toegestaan mits andere bezoekers hier geen last van hebben.
 • Maak gebruik van de toiletten in de baan op hole 3, 8 en 12.
Artikel 3. Kledingvoorschrift
 • Golfschoenen met noppen/softspikes zijn verplicht.
 • Nette jeans zonder scheuren/gaten zijn toegestaan.
 • Voor de heren geldt dat een shirt met mouwen verplicht is. 
Artikel 4. Gebruik van handicart, buggy, echopper en trolley
 • Het gebruik van de buggy/handicart/echopper is op eigen risico.
 • De golfbaan kan met het oog op bescherming van de baan het gebruik van handicarts, buggy’s, echoppers en trolleys voor de hele baan of gedeelten daarvan verbieden.
 • Een speler mag nooit over greens, foregreens, aprons en tees of tussen de hindernissen en de greens rijden. Een speler rijdt met een buggy, handicart en echopper zo veel mogelijk op de daarvoor bestemde paden. 
 • Buggy’s, handicarts, echoppers en trolleys staan ruim buiten de afslagplaatsen en greens. Ze staan zodanig dat ze op weg naar de volgende hole meteen kunnen worden meegenomen, zonder dat de speler voor de green langs hoeft te lopen en daardoor achteropkomende spelers kan hinderen.
Artikel 5. Startregeling
 • Als een starttijd is gereserveerd is de flight uiterlijk 5-10 minuten voor die starttijd op de tee aanwezig.
 • Alle spelers dienen zich aan te melden bij de receptie voor het betreden van de baan.
 • Bij verhindering annuleert de speler de gereserveerde starttijd meteen. Het management kan een sanctie toepassen wanneer een golfer bij herhaling niet verschijnt op een gereserveerde starttijd zonder acceptabele redenen.
 • Het spelen van een partij met meer dan vier personen is niet toegestaan.
Artikel 6. Zorg voor de baan

6.1 Afslagplaatsen

 • Betreed een afslagplaats via de aangegeven weg.
 • Het maken van een oefenswing op de tee mag, maar dan zonder het gras met het clubhoofd te raken.
 • Leg uitgeslagen plaggen terug en trap ze stevig aan. Leg een plag naast de afslagplaats als die plag, bijvoorbeeld door droogte, na het terugleggen los blijft liggen.

6.2 Fairways

 • Maak altijd gebruik van de paden als die er zijn.
 • Stap niet over draden, heggen, touwen of linten.
 • Leg altijd uitgeslagen plaggen terug en trap ze goed aan (ook in de semi-rough en de rough).
 • Handicartgebruikers rijden zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde paden
 • Loop alleen in uiterste noodzaak over “ground under repair” (blauwe paaltjes) en neem in dat geval de kortste weg.
 • Verniel nergens takken, struiken en/of jonge aanplant

.6.3 Hindernissen

 • Loop of rijd niet met de trolley/handicart tussen hindernissen en greens en niet over de foregreens.
 • Stap altijd een bunker in en uit aan de lage zijde. Hark een bunker altijd netjes aan. Leg de hark aan de buitenzijde van de bunker, in de speelrichting.

6.4 Greens

 • Beschadig greens niet met bijvoorbeeld de golftas, schoenen, zitstok, putter of vlag. 
 • Herstel altijd pitchmarks (iedereen heeft een pitchfork bij zich).
 • Ontzie de randen en de directe omgeving van de hole.
 • Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld.
 • Vul de scorekaart in op de afslagplaats van de volgende hole.
 • Wanneer er sprake is van wintergreens, is het spelen op de zomergreens niet toegestaan. Alleen baanpersoneel mag de wintergreens terugzetten naar zomergreens.

6.5 Route

 • Speel de holes in de volgorde van de te spelen baan.
 • Het “zelf kiezen” van welke hole u start is niet toegestaan.

6.6 Oefenfaciliteiten

 • Gebruik van drivingrangeballen op een andere plek dan op de drivingrange en oefengreens is verboden.
 • Het meenemen van drivingrangeballen naar huis of lockerruimte is verboden.
 • Ook op de putting-en chippinggreen zijn golfschoenen verplicht


Artikel 7. Doorstroming en standing

7.1 Doorstroming

Een goede doorstroming in de baan is voor iedereen plezierig. Neem daarom de volgende regels in acht:

 • Begin een ronde altijd op tijd.
 • Speel een ronde altijd in de juiste volgorde van holes.
 • Speel Ready Golf (zie scorekaart)
 • Kies voor een ronde bij voorkeur de (kleur) tee die past bij jouw spel (zie scorekaart).
 • Speel altijd door, maar wacht met slaan totdat spelers vóór je buiten bereik zijn.
 • Zet een trolley bij de green altijd zo dicht mogelijk richting de volgende hole.
 • Verlaat de green meteen als de hole is uitgespeeld.
 • Doorlaten, dat doe je als jouw flight een achterstand van één hole of meer heeft op de voorgaande flight. De beste wijze van doorlaten is dat beide flights samen afslaan. De flight die wordt doorgelaten speelt vervolgens door en de flight die doorlaat wacht bij hun bal.

7.2 Standing

 • Standing is niet aan de orde op hole 10 als golfers met een starttijd op hole 10 te laat zijn door wat voor een oorzaak dan ook. In dat geval is ritsen verplicht. De flight die te laat is, komt dan na de flight die al klaarstaat.
 • De starttijden die op de scorekaart staan zijn ten alle tijde leidend. 
 • Spelers op hun eigen hole hebben altijd voorrang. Sla je een bal naar een andere hole, dan heb je daar géén standing. Blijf bij zo’n bal op een andere hole zo lang mogelijk op de eigen fairway lopen, totdat je ter hoogte van je bal bent. Wacht tot de spelers op de naastliggende hole voorbij jouw bal zijn. Laat je trolley staan en steek dan haaks over naar je bal. Speel je bal zonder andere spelers op te houden.
Artikel 8. Veiligheid

Zorg voor optimale veiligheid in de baan.

 • Ga niet te dicht bij een speler staan die gaat slaan. Ga nooit te ver naar voren en ga ook niet achter de speler in de lijn van de bal staan. 
 • Roep luid ‘fore!’ als je een bal hebt geslagen die mogelijk gevaar oplevert voor andere spelers in de baan. Bij twijfel áltijd roepen!
 • Greenkeepers in de baan en op de paden hebben altijd voorrang. Wacht met slaan van de bal op het signaal van de greenkeeper, als de greenkeeper binnen ‘balbereik’ is.
Artikel 9. Kinderen en honden
 • Baby’s, kleuters en kleine kinderen zijn niet toegestaan tijdens een golfronde. Ook niet als ze in kinder- of wandelwagentjes zitten. Jeugdleden en jeugdspelers zijn uiteraard wel toegestaan.
 • Honden mogen niet op de golfbaan zonder toestemming van het management.
Artikel 10. Toezicht

Zie je een golfer een overtreding maken, spreek hem of haar dan vriendelijk aan en leg uit wat de juiste wijze van handelen is.

Artikel 11. Sancties
 • De volgende personen zijn gemachtigd om een sanctie op te leggen bij het constateren van een ernstige overtreding:
 • marshals;
 • wedstrijdleiding en referees bij wedstrijden;
 • management van De Goese Golf B.V.
 • de hoofdgreenkeeper.

Wie de aanwijzingen van bovengenoemde personen niet opvolgt, of wie het baanreglement negeert, kan een straf krijgen. De sanctie is dan verwijdering van de golfbaan voor de rest van de dag.

Het management kan besluiten tot het opleggen van een verdere sanctie.
Bij ernstige overtredingen volgt altijd verwijdering van de golfbaan.

Hieronder vallen:

 • Het spelen met een drivingrangebal op een hole.
 • Het niet-gerechtigd spelen (baan gesloten, geen WHS-handicap of zonder begeleider met WHS-handicap, geen greenfee betaald, enzovoort).
 • Het moedwillig aanrichten van vernielingen.
 • Gevaarlijk spel (zich bij herhaling risicovol gedragen, enzovoort).
 • Misdragingen en het negeren van de normen voor spelersgedrag.

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws!

Met een abonnement bij De Goese Golf ontvang je uiteraard als eerste het laatste nieuws. Toch organiseren wij ook volop activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. En in sommige gevallen heeft het niets te maken met golf maar gaat het juist over eten & drinken, feesten & partijen en volop andere activiteiten. Wil jij niets missen? Vul dan onderstaand formulier in.

Geslacht